Zakat Al Fitr

Obowiązek Zakatu al-fitr:

Zakat al-fitr jest to zakat, który daje się na zakończenie postu w miesiącu ramadan. Zaczął obowiązywać w drugim roku hidżry, tzn. razem z obowiązkiem postu. Różni się od innych zakatów tym, że jest to obowiązek nałożony na osoby i nie ma związku z posiadanym majątkiem.

Większość uczonych jest zgodna z tym, iż jest to obowiązek, który należy spełnić. Twierdzenie jest oparte na podstawie hadisu Ibn Omara, iż Wysłannik Allaha (PzN) nałożył obowiązek Zakatu al-fitr w ramadanie w postaci jednego saa (miara objętości, saa pszenicy równa się w przybliżeniu 2176 g ale inne produkty mogą mieć wagę różną od tej) z daktyli albo jęczmienia – na muzułmanów, mężczyznę i kobietę, dziecko i dorosłego, bogatego i biednego.

Preferowana forma Zakatu al-fitr:

Zakat można dawać w formie pieniędzy, co jest korzystne dla biednych i dogodne w obecnych czasach.

Czas dawania Zakatu al-fitr:

Zakat al-fitr należy dać przed modlitwą świąteczną; lepiej pod koniec ramadanu (2-3 ostatnie dni), ale jest też możliwość oddania go już w drugiej  połowie ramadanu. Jeżeli ktoś daje zakat po modlitwie świątecznej, liczy się to tylko, jako zwykły dar, a nie jako Zakat al-fitr.

Komu dawać Zakat al-fitr:

Rozdaje się tym samym osobom, którym należy rozdać zakat z majątku, czyli z pieniędzy, handlu, uprawy ziemi itp., wymienione są w następującym wersecie: „Jałmużna jest tylko dla biednych i potrzebujących oraz dla tych, którzy nią się zajmują, jak i dla wyzwolenia niewolników, i dla zadłużonych, jak i na Drodze Allaha oraz dla podróżnego – nakaz od Allaha. Allah jest Wszechwiedzący Mądry.” (Koran 9:60)

Znaczenie Zakatu al-Fitr:

Wysłannik Allaha (PzN) wyjaśnił sens tego datku; Otóż oczyszcza on poszczącego za złe słowa i czyny, jest nakarmieniem ubogiego, ażeby wszyscy muzułmanie czuli się w dniu święta zadowoleni i szczęśliwi.

Zakat al-fitr daje się w miejscowości, w której się mieszka, chyba, że brak jest tam ubogich i potrzebujących wówczas można dać zakat w innej miejscowości. Każdy płaci za siebie i za tych, którzy są pod jego opieką według swoich możliwości.

Rada Imamów przy Lidze Muzułmańskiej w RP ustaliła, że w tym roku na każdego członka rodziny Zakat al-fitr stanowi równowartość następujących produktów:

 

Równowartość

Waga

Rodzaj

40 zł

1.5 kg

Rodzynki

20 zł

1.0 kg

Daktyle

10 zł

2.5 kg

Ryż

6 zł

2.0 kg

Mąka

Uwaga: Kwotę 6 zł ofiaruje ten muzułmanin, któremu wystarcza na dzienne wyżywienie siebie i swojej rodziny w dniu święta i w noc świąteczną. Natomiast muzułmanie, którzy mają więcej niż wynoszą ich podstawowe potrzeby powinni wybrać spośród wyższych kwot jak również wyższych od tych poddanych w tabeli, bo ramadan to miesiąc litości, hojności i pomocy biednym oraz potrzebującym, których w naszej wspólnocie nie brakuje, a my poszczący poprzez oddawanie Zakatu oczyszczamy się z popełnionych grzechów i braków podczas postu.

 

Z okazji zbliżającego się święta Id al-fitr Rada Imamów przy Lidze Muzułmańskiej w RP składa wszystkim muzułmanom najserdeczniejsze życzenia błogosławionego święta.