Zapraszamy na pierwsze spotkanie z cyklu „Inni ale tacy Sami”

 

. Jego tematem będzie dobroczynność.
Dobroczynność w stosunku do człowieka, w najszerszym znaczeniu tego słowa, jest kamieniem węgielnym społeczeństwa i stałym tematem nauk religijnych i nie tylko. 
Pomagając bezinteresownie, sprawiamy też, że świat, w którym żyjemy, staje się bardziej ludzki, przyjazny. Nie jest bezdusznym miejscem, gdzie rządzi tylko materializm. Nawet najmniejsza pomoc jest cegiełką, która buduje lepszy świat. I przez to chcemy pokazać, że możemy współżyć i pomagać nawzajem nawet jeśli mamy odmienną kulturę, wyznanie, rasę, poglądy. 
Będziemy rozmawiać o dobroczynności , i nie przystaniemy na rozmowę na miejscu zorganizowany będzie punkt krwiodawstwa, oraz zbiorka dla Aleppo będzie można pomóc mieszkańcom jednego z najbardziej zniszczonych miast na świecie. dzięki czemu będziemy mogli realnie pomóc innym.

Program
11:00-15:00 krwiodawstwo / zbiórka dla Aleppo
12:00-12:45 wykład
12:45-13:15 dyskusja

* Przez cały czas trwania programu będzie można oddać krwi w punkcie krwiodawstwa oraz pomoc mieszkańców Aleppo.

Nie bądźmy obojętni „ktokolwiek ratuje jedno życie, to jakby ocalił cały świat”

* wstęp wolny zapraszamy zarówno osoby niewierzące, jak i będące wyznawcami różnych religii.

„Inni ale tacy Sami
Całoroczny cykl spotkań dla dorosłych i młodzieży przybliżający cywilizację islamu, budowaną przez ludy o odmiennej przeszłości i odmiennych aspiracjach, stanowiącą bogatą mozaikę wytworów materialnych i duchowych.
Podczas warsztatów i spotkań będziemy poruszać wiele różnorodnych tematów związanych m.in. z religią (z podobieństwami i różnicami między islamem, chrześcijaństwem i judaizmem), kulturą, sztuką i zwyczajami.
Głównym celem zajęć jest budowanie więzi międzyludzkich. Dlatego zapraszamy zarówno osoby niewierzące, jak i będące wyznawcami różnych religii.
Spotkania będą się odbywać co dwa miesiące od stycznia 2017r.
Cele projektu:
- Przedstawienie podobieństw i różnic między ludźmi ich kulturami, religiami jako naturalne zjawisko w świecie.
- Umiejętność współżycia z ludźmi o odmiennej kulturze, wyznaniu, rasie, poglądach poprzez kształtowanie postaw tolerancji oraz empatii.
- Budowanie więzi międzyludzkich.”

Cykl jest organizowany przez Ligę Muzułmańską w RP, Ośrodek Kultury Muzułmańskiej w Warszawie oraz Muzułmańską Fundację Pomocy.
Patronem cyklu jest Kampania Przeciw Mowie Nienawiści.