Biuro Prasowe

Biuro prasowe

  Biuro Prasowe, kontaktuje się z mediami oraz prezentuje stanowisko Ligi Muzułmańskiej w RP w sprawach ważnych dla życia społeczności muzułmańskiej w Polsce. Biuro prasowe LM w RP podlega Radzie Naczelnej Ligi Muzułmańskiej w RP