Certyfikat Halal

 

W ostatnich latach obserwujemy znaczny wzrost popytu na produkty spożywcze oznakowane Halal. Certyfikat Halal wzbudza zaufanie muzułmańskiego klienta do produktu, a tym samym poszerza rynki zbytu dla polskich towarów.

Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu, Rada Imamów przy Lidze Muzułmańskiej w RP oferuje certyfikację Halal dla produktów polskich zakładów spożywczych.

Rada Imamów oferuje:
-przygotowanie zakładów do produkcji w zgodzie z systemem Halal;
-audyt zakładu oraz kontrolę pod kątem spełniania wymogów produkcji w systemie Halal;
-nadzór nad procesem produkcji Halal;
-oznakowanie gotowych produktów rozpoznawalnym logiem Halal i wydanie certyfikatu Halal;
-pomoc w promocji produktów Halal zakładu w Polsce i w świecie;
-zachowanie poufności informacji handlowych.

Procedura certyfikacji Halal Rady Imamów uwzględnia polskie przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt oraz wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii.

Decydując się na certyfikację Halal, wzmacniasz swą strategię sprzedaży.

Kontakt: halal@islam.info.pl                                                                                                                           Abdul Jabbar Koubaisy                                                                                                                     tel.: 0048 691 946 262


Katalog polskich produktów Halal

Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu, Liga Muzułmańska w RP wydaje katalog zakładów certyfikowanych jako zakład gotowy do produkcji w systemie Halal oraz katalog polskich produktów Halal.
Katalog stanowi dużą szansę dla promocji zakładu lub produktu Halal w krajach arabskich i muzułmańskich a także w krajach o znacznej liczbie społeczności muzułmańskiej.      Zapraszamy do zapoznania się z ofertą reklamową.

oferta reklamowa polskich produktów halal ( pobierz ofertę)