Certyfikat Halal

 

W ostatnich latach obserwujemy znaczny wzrost popytu na produkty spożywcze oznakowane Halal. Certyfikat Halal wzbudza zaufanie muzułmańskiego klienta do produktu, a tym samym poszerza rynki zbytu dla polskich towarów.

Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu, Rada Imamów przy Lidze Muzułmańskiej w RP oferuje certyfikację Halal dla produktów polskich zakładów spożywczych.

Rada Imamów oferuje:
-przygotowanie zakładów do produkcji w zgodzie z systemem Halal;
-audyt zakładu oraz kontrolę pod kątem spełniania wymogów produkcji w systemie Halal;
-nadzór nad procesem produkcji Halal;
-oznakowanie gotowych produktów rozpoznawalnym logiem Halal i wydanie certyfikatu Halal;
-pomoc w promocji produktów Halal zakładu w Polsce i w świecie;
-zachowanie poufności informacji handlowych.

Procedura certyfikacji Halal Rady Imamów uwzględnia polskie przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt oraz wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii.

Decydując się na certyfikację Halal, wzmacniasz swą strategię sprzedaży.

 

Kontakt:

Halal@islam.info.pl

Abdul Jabbar Koubaisy

tel.: 0048 691 946 262

 

Youssef Chadid

tel.: 0048 785 187 738