Filary wiary

 

 1. Wiara w Jedynego Boga (arab. Allaha)

Wiara w Allaha wymaga przekonania w Jego istnienie, w to, że tylko Jego należy czcić, że nie ma ani rywali ani Sobie równych w Swoim panowaniu i w boskości i uznania że Allah posiada piękne imiona oraz atrybuty i nikt nie jest Mu równy. On jest Stworzycielem wszelkich istnień, ich Właścicielem i Jedynym, który zarządza wszystkim. Należy wierzyć w to, że stanie się tylko to, co jest Jego Wolą i On jest Jedynym, który zasługuje na to, aby Go czcić. Allah mówi:

Mów: << On – Bog Jeden, Bóg Wiekuisty! Nie zrodził i nie został zrodzony! Nikt Jemu nie jest równy! >>

(Koran 112; 1 – 4)

 1. Wiara w Aniołów

Należy wierzyć, że Aniołowie istnieją. Nikt nie wie dokładnie jaka jest ich liczba, za wyjątkiem Allaha, który stworzył ich, by Go czcili. Jedynym zajęciem Aniołów jest bezustanne służenie Stwórcy. Allah mówi:

<< I Mesjasz nie będzie zbyt dumny, by być sługą Boga, tak jak nie są dumni aniołowie, ci, którzy są blisko dopuszczeni >>

(Koran 4; 172)

Aniołowie nie mają żadnych cech, które posiada Allah a więc nie są Jego rywalami, ani dziećmi. Raczej, Allah stworzył je, żeby wykonywały Jego rozkazy. Allah mówi:

<< Oni powiedzieli: << Miłosierny wziął Sobie syna >> Niech On będzie wysławiony! Ależ przeciwnie! To są tylko słudzy otoczeni szacunkiem! Oni nie wyprzedzają Go w słowie; oni działają na Jego rozkaz >>

(Koran21; 26 – 27)

 1. Wiara w Boskie Księgi

Należy wierzyć, że Allah zesłał Święte Księgi swoim wysłannikom, aby mogli przekazywać ludzkości prawodawstwo boskie w celu czczenia Boga i dla uporządkowania spraw ludzkich. Do tych Ksiąg należą: Suhuf zesłany Abrahamowi, Tora dana Mojżeszowi, Zabur zesłany Dawidowi, Ewangelia objawiona Jezusowi oraz zesłany Muhammadowi Koran, ostatnia Księga, którą Prorok miał przekazać wszystkim ludziom i która unieważnia poprzednie Księgi. Koran, to cudowna Mowa Allaha, która została objawiona ostatniemu wysłannikowi Muhammadowi w jasnym języku arabskim. Recytacja Koranu jest aktem czci. Przekazywany był z pokolenia na pokolenie w niezmienionej formie pisemnie i ustnie. Zaczyna się od sury Al-Fatiha, a kończy się surą Annas. Koran jest konstytucją muzułmanów, z niego czerpią nauki, które organizują zarówno ich życie codzienne jak i religijne. Rożni się od poprzednich Boskich Ksiąg w następujących kwestiach:

 • Koran jest ostatnią z Boskich Ksiąg, dlatego Allah uchronił go przed zniekształceniami, wypaczeniami, dodatkami oraz wadami do Dnia Sądu Ostatecznego. Allah mówi:

<<Zaprawdę, My posłaliśmy napomnienie i My jesteśmy jego stróżami!>>

(Koran 15; 9)

 • Koran zawiera wszystkie przepisy prawne, które są niezbędne dopostępowych przemian społeczeństwa oraz do zagwarantowania wszystkimludziom ich praw.

 • Koran jest historyczną relacją objaśniającą inne religie, które zostałyzesłane prorokom i wysłannikom od Adama do Muhammada i przekazuje, cowydarzyło się między nimi a ich rodakami.

 • Koran został zesłany do wszystkich ludzi w celu wyprowadzenia ich z ciemności ku światłu, by mieli możliwość żyć w szczęściu, spokoju i stabilizacji.

 • Recytacja Koranu, zapamiętanie go i nauczanie jest uznawane za akt czci Boga. Wysłannik Allaha powiedział: << Ktokolwiek wyrecytuje jedną literęKoranu, otrzyma dziesięć wynagrodzeń. Nie oznacza to, że Alif, Lam, Mim są jedną literą, ale Alif jest jedną literą, Lam jest literą i Mim jest literą >>(Tirmidi).

 1. Wiara w wysłanników Bożych

Powinniśmy wierzyć, że Allah wybiera na Swoich wysłanników najlepszych ludzi spośród całej ludzkości, aby przekazywali przesłanie wiary w Allaha, uczyli posłuszeństwa wobec Niego i ustanowili Jego religię na ziemi. Allah nakazał wysłannikom przekazanie Swojego przesłania ludziom, by po ich odejściu ludzie nie

mieli argumentu przeciwko Bogu. Wysłannicy posiadają najlepsze morale i nie mylą się w tym, co głoszą. Wysłanych zostało wielu proroków i wysłanników, ale nikt prócz Allaha nie zna ich dokładnej liczby. Są to tylko ludzie, których Allah wyróżnił jako wysłanników, o czym informuje nas Koran:

<< I wysyłaliśmy przed tobą tylko ludzi, którym zostało dane objawienie. Zapytajcie więc ludzi posiadających napomnienie, jeśli wy sami nie wiecie! >>

(Koran 21; 7)

Pierwszym prorokiem był Noe a ostatnim i pieczęcią wszystkich proroków -Muhammad.

 1. Wiara w Dzień Ostateczny

Należy wierzyć, że życie na tym świecie kiedyś się skończy. Allah mówi: <<Wszystko, co jest na niej, przeminie, a pozostanie oblicze twego Pana,pełne majestatu i godne czci >>

(Koran 55; 26)

Po śmierci Allah wskrzesi wszystkich ludzi, rozliczy ich, a tych, którzy czynili dobre uczynki, wierzyli w Allaha i naśladowali Jego proroków oraz wysłanników, Allah nagrodzi niekończącym się życiem w Raju. Natomiast tych, którzy popełniali złe czyny, nie wierzyli w Allaha i byli nieposłuszni wysłannikom, Bóg ukaże niekończącym się życiem w Piekle.

 1. Wiara w Boskie Przeznaczenie

Należy wierzyć, że Allah posiadał wiedzę o wszystkim zanim coś stworzył i wie, co się stanie w przyszłości. Później dokonał stworzenia zgodnie ze Swoją wiedzą i przeznaczeniem. Allah mówi:

<< Zaprawdę, Ten, który stworzył każdą rzecz i dał jej dokładną miarę >>

(Koran 54; 49)

Z wiary w Boskie Przeznaczenie czerpiemy następujące korzyści:

 1. Mamy czyste sumienie i spokój ducha. Nie ogarnia nas smutek z powodutego, co się stało lub nie stało.

 2. Zachęta do zdobywania wiedzy i poszukiwań tego, co Allah stworzył we wszechświecie. Nieszczęścia jak np. choroby mobilizują ludzkość do poszukiwania lekarstw w celu odsunięcia od siebie tego przeznaczenia poprzez szukanie środków medycznych w jakie Allah Najwyższy wyposażył wszechświat.

 3. Związanie serca człowieka świadomego Boskiego przeznaczenia z Allahem i wyzbycie się strachu związanego z krzywdami jakie doznaje ze strony ludzi. Ibn Abbas powiedział: << Stałem raz za Prorokiem, który do mnie powiedział: -O młody chłopcze,Nauczę cię pewnych słów; Strzeż nakazów Allaha a On będzie cię strzegł.Strzeż nakazów Allaha, a znajdziesz Go przed sobą. Jeśli prosisz, proś Allaha,jeśli poszukujesz pomocy, szukaj jej u Allaha. Wiedz, że gdyby cały świat miałsię zebrać, by ci pomoc, to nigdy nie będzie w stanie jedynie tak, jak Allah cizapisał. A gdyby cały świat miał się zebrać, by uczynić ci krzywdę, to nigdy niebędzie w stanie tego uczynić, jedynie tak, jak Allah ci już zapisał. I pióra zostałyzatrzymane a pisma wyschnięte >> (Tirmidi)