Imamowie

Youssef Chadid

Specjalista prawa i teologii muzułmańskiej (tytuł uzyskany w instytucie Nauk Humanistycznych   i Islamistycznych we Francji.). Dyrektor Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego         w Poznaniu.

Abdul Jabbar Koubaisy 

Pełnomocnik Rady Imamów ds. Dialogu Międzyreligijnego

Abdelwahab Bouali

Specjalista prawa i teologii muzułmańskiej (tytuł uzyskany w instytucie Nauk Humanistycznych   i Islamistycznych we Francji.). Imam w Centrum Kultury Islamu w Katowicach.