Liga Muzułmańska w RP

Imamowie

 

Nidal Abu Tabaq – Mufti Ligi Muzułmańskiej w RP, Przewodniczący Rady Imamów

Mufti Ligi Muzułmańskiej w RP. Dyrektor Islamskiego Centrum Kultury w Lublinie. Ukończył studia medyczne w Lublinie i studia Shari’a we Francji. Publikował różne artykuły na temat islamu w Internecie i czasopismach. Autor książki Małżeństwo w Islamie.

Abdul Jabbar Koubaisy 

Pełnomocnik Rady Imamów ds. Dialogu Międzyreligijnego

Abdelwahab Bouali

Specjalista prawa i teologii muzułmańskiej (tytuł uzyskany w instytucie Nauk Humanistycznych   i Islamistycznych we Francji.). Imam w Centrum Kultury Islamu w Katowicach.

Ali Abi Issa

Specjalista prawa Shari’a i teologii muzułmańskiej (tytuł uzyskany w instytucie Nauk Humanistycznych i Islamistycznych w Paryżu ). Dyrektor Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego we Wrocławiu . Autor wielu publikacji o tematyce religijnej , doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Youssef Chadid

Specjalista prawa i teologii muzułmańskiej (tytuł uzyskany w instytucie Nauk Humanistycznych   i Islamistycznych we Francji.). Dyrektor Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego         w Poznaniu.