Kontakt

Kontakt

Liga Muzułmańska w RP

Sekretariat Przewodniczącego Ligi Muzułmańskiej w RP
Adres do korespondencji

Rada Imamów przy Lidze Muzułmańskiej w RP

Sekretariat Przewodniczącego Rady Imamów Ligi Muzułmańskiej w RP

Certyfikat Halal

Certyfikat Halal

Dla mediów

Biuro prasowe