Liga Muzułmańska w RP

Mufti Ligi Muzułmańskiej w RP

mufti

Lecz poszukuj wśród tego, co ci dał Bóg, siedziby ostatecznej!

I nie zapominaj o twoim udziale na tym świecie i czyń dobrze,

tak jak czyni dobrze dla ciebie Bóg! Nie poszukuj zgorszenia na ziemi!

Zaprawdę, Bóg nie miłuje szerzących zgorszenie! (Koran, sura 28, werset 77)

Nedal Abu Tabaq – mufti Ligi Muzułmańskiej w RP

 

Urodził się 14 stycznia 1971r. w Al Khafji w Arabii Saudyjskiej. Z pochodzenia jest Palestyńczykiem. Jego rodzice wyemigrowali z Palestyny do Arabii Saudyjskiej, a następnie do Kuwejtu. Tam zdobył średnie wykształcenie z najwyższą lokatą w szkole oraz dostał stypendium na studia medyczne w Polsce. Do Lublina, gdzie podjął studia na Akademii Medycznej, przybył w 1988r. W 1997r. uzyskał tytuł lekarza.

W czasie studiów czynnie angażował się w działania na rzecz integracji studentów muzułmańskich i został członkiem Stowarzyszenia Studentów Muzułmańskich w Polsce. W międzyczasie rozpoczął czteroletnie studia teologiczno-prwnicze (szariat) we Francji, które ukończył w 2004r. Następnie zawodowo zajął się posługa religijną i opieką nad wspólnotą muzułmańską (ummą) w Lublinie. Został imamem oraz dyrektorem Lubelskiego Centrum Islamu.

Jest współzałożycielem Ligi Muzułmańskiej w RP, która jako związek wyznaniowy została zarejestrowana w Departamencie Wyznań i Mniejszości Narodowych przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz oficjalnie wpisana do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych w 2004r.

Od wielu lat pełni funkcję przewodniczącego Rady Imamów – organu wyodrębnionego w ramach Ligii Muzułmańskiej. W Radzie Imamów zasiadają osoby legitymujące się wyższym wykształceniem           w zakresie prawa i teologii islamu. Głównym zadaniem członków Rady jest sprawowanie posługi religijnej dla społeczności muzułmańskiej w Polsce.

Od 2008r. działa jako mufti Ligi Muzułmańskiej RP – wydaje oficjalne interpretacje w sprawach życia religijnego i prywatnego, w zgodzie z zasadami islamu.Swoje decyzje ogłasza w formie fatwy.

W 2016r. został przewodniczącym Muzułmańskiego Stowarzyszenia Kształcenia Kulturalnego, które oficjalnie zostało powołane w 1996 roku. Jego założyciele wcześniej współtworzyli i rozwijali Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich. Zadaniem MSKK jest pogłębianie wiedzy na temat kultury  i cywilizacji islamu oraz popularyzacja tej wiedzy w rozmaitych środowiskach, jak również współpraca z innymi organizacjami działającymi w tym zakresie w Polsce. Stowarzyszenie współpracuje też          z instytucjami państwowymi, organizacjami społecznymi w kierunku budowania tolerancji i wzajemnego zrozumienia między wyznawcami różnych religii w Polsce.

Reprezentuje tzw. „islam środka”, a więc akceptuje w sferze życia społecznego wszystko to, co nie sprzeciwia się w sposób oczywisty zasadom islamu i jest wobec religii co najmniej neutralne. Jest sunnitą przywiązanym do tradycji intelektualnej islamu i duchowego wymiaru religii. Uważa, że wiedza   i akceptacja innych jest kluczem pokojowego współistnienia wielu kultur i religii na świecie.

Aktywnie uczestniczy w dialogu międzykulturowym i międzyreligijnym poprzez wykłady i szkolenia, artykuły prasowe i publikacje, wywiady i komentarze, udział w programach telewizyjnych oraz ważnych wydarzeniach krajowych i zagranicznych.

Jest ojcem czworga dzieci, które wychowuje w duchu wartości islamskich. Ma wielu przyjaciół zarówno wśród wyznawców islamu, chrześcijaństwa jak i judaizmu. Jego pasją jest kino amerykańskie,             a marzeniem podróże.