Liga Muzułmańska w RP

Muzułmanie przeciwko terroryzmowi i rasizmowi – Poznań

poznan prote

MANIFESTACJA
Muzułmanie przeciwko terroryzmowi i rasizmowi 
Niedziela, 29 listopada, 
godz. 14:00, Plac Wolności

Jako poznańska społeczność muzułmanek i muzułmanów chcemy pokazać, że nie pozostajemy obojętni na szerzące się zło. Żadnych konfliktów nie rozwiązuje terroryzm, użycie przemocy – skuteczne są jedynie pokojowe metody. Solidaryzujemy się z narodem francuskim i ze wszystkimi ofiarami ataków terrorystycznych na świecie. Opowiadamy się za tolerancją, wolnością i równością wszystkich obywateli bez względu na wyznanie czy kolor skóry. Sprzeciwiamy się ksenofobii i rasizmowi we wszystkich jego postaciach, w tym antysemityzmowi i islamofobii. 
Zapraszamy do solidarnego wzięcia udziału w naszej manifestacji wszystkie osoby podzielające nasze przekonania. Zapraszamy także organizacje mające bliskie nam zapatrywania na temat tolerancji, nie godzące się ze wzrastającą falą agresji.

Bądźmy wspólnie tego dnia na Placu Wolności.