Liga Muzułmańska w RP

„Nie w naszym imieniu” – manifestacja przeciwko terroryzmowi – Wrocław

Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe we Wrocławiu (MCK-O) zaprasza na pochód „Nie w naszym imieniu”, który odbędzie się w piątek dn. 27.11.2015 roku. Wydarzenie to jest odpowiedzią na akty terroru popełniane w imię islamu. Stanowi ono reakcję na demonizację islamu oraz utożsamianie muzułmanów i muzułmanek z działaniami terrorystów.
Organizatorzy wyrażają kategoryczny brak akceptacji dla terroryzmu! My, wyznawcy islamu i nasi przyjaciele oświadczamy, że stanowczo potępiamy wszelkie akty terroru. Tego rodzaju czyny są nie tylko niezgodne z nauczaniem islamu, ale są zwyczajnie nikczemne, odrażające i nie mogą znaleźć jakiegokolwiek usprawiedliwienia. Pragniemy wyraźnie i jednoznacznie podkreślić, że islam to religia pokoju, a wszelkie organizacje terrorystyczne powołujące się na tę religię nie reprezentują ani jej, ani wspólnoty muzułmańskiej. Nie ulega wątpliwości, że ugrupowania te stanowią margines, zaś nadawanie rozgłosu ich działaniom jedynie przysparza im popularności.
Miejsce wydarzenia: Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe, al. Kasprowicza 24, Wrocław
Plan wydarzenia:
Godz. 13:30 – wymarsz spod Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego do Kościoła św. Antoniego przy al. Kasprowicza 26, przed którym odbędzie się wspólna modlitwa muzułmanów i chrześcijan o pokój na świecie; następnie powrót i zgromadzenie na terenie MCK-O, gdzie na scenie zostaną wygłoszone przemówienia.
Godz. 14:30–15:00 – zakończenie pochodu