Liga Muzułmańska w RP

Poznań

Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe

Adres: ul. Biedrzyckiego 13, Poznań

Telefon: 0048 78 518 77 38

Strona internetowa: www.islam.poznan.pl