Słowo na piątek

 

  1. Dlaczego człowiek obawia się i wstydzi obserwujących go kamer, a nie zwraca uwagi na to, że Bóg patrzy na niego cały czas? Jeżeli człowiek pamiętałby o tym i zadbał o to, aby Bóg widział go z jak najlepszej strony, uniknąłby wielu złych zachowań. Świadomość tego, że Bóg widzi nas non stop ma chronić nas od samych siebie i powodować, abyśmy zaniechali wszystkich złych uczynków. Tak, On jest Wszechwidzący, Wszechsłyszący, chwała niech będzie Jemu, więc wstydźmy się naszych grzechów i złych uczynków.

Mufti LM w RP Nedal Abu Tabaq

  1. W surze 38, werset 35, prorok i król Salomon mówi: „(…) Panie, wybacz mi i daj mi władzę (…)”. Zanim poprosił Boga o cokolwiek, prosił o wybaczenie, bo grzechy blokują otrzymanie dobra. Strzeżmy się więc grzechów i unikajmy ich tak, jak unikamy ognia, jeśli chcemy mieć dobra tego świata. Zawsze rozpocznij swoje du’a prośbą o wybaczenie.

Mufti LM w RP Nedal Abu Tabaq

  1. Kiedy chcesz robić rachunek sumienia i ocenić swoje uczynki, to porównaj swoje najlepsze uczynki do swoich najgorszych uczynków, a nie porównuj swoich najlepszych uczynków do najgorszych uczynków innych ludzi.

 Mufti LM w RP Nedal Abu Tabaq