Topless dżihad i Koran jako źródło feminizmu – o muzułmańskich feministkach opowiada Blanka Rogowska

Topless dżihad i Koran jako źródło feminizmu – o muzułmańskich feministkach opowiada Blanka Rogowska – doktorantka w Katedrze Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ

Pierwszym muzułmaninem (a właściwie muzułmanką) była kobieta. W Bangladeszu od 30 lat premierkami są jedynie kobiety. Przez trzy dekady nie oddały władzy żadnemu mężczyźnie. Feministki muzułmańskie wszystkie argumenty o równouprawnieniu kobiet i mężczyzn wyciągają z Koranu. Dla niektórych muzułmanek hidżab jest symbolem wyzwolenia i feminizmu, ale żadna feministka muzułmańska nie jest zwolenniczką prawnego przymusu noszenia hidżabu. – mówiła Blanka Rogowska, doktorantka w Katedrze Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki Uniwersytetu Łódzkiego.