Liga Muzułmańska w RP

Władze

Youssef Chadid – Przewodniczący Rady Naczelnej Ligi Muzułmańskiej w RP

Nedal Abu Tabaq – Zastępca Przewodniczącego Rady Naczelnej Ligi Muzułmańskiej w RP, Mufti Polski przy Lidze Muzułmańskiej w RP

Abdul Jabbar Koubaisy – Sekretarz Rady Naczelnej Ligi Muzułmańskiej w RP

Teresa Koubaisy – Skarbnik Rady Naczelnej

Paweł Dudek – Członek Rady Naczelnej

Katarzyna Kucharska – Louaar – Członek Rady Naczelnej