Władze

Youssef Chadid – Przewodniczący Rady Naczelnej Ligi Muzułmańskiej w RP

Abdul Jabbar Koubaisy – Sekretarz Rady Naczelnej Ligi Muzułmańskiej w RP

Teresa Koubaisy – Skarbnik Rady Naczelnej

Paweł Dudek – Członek Rady Naczelnej