Liga Muzułmańska w RP

Zaświadczenia

Zaświadczenia z Ligi Muzułmańskiej w RP 

 

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków o wydanie zaświadczeń (nakrycie głowy – hidżab, potwierdzenia przyjęcie islamu). Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Sposób załatwienia sprawy:

1. Pobierz wniosek o wydanie zaświadczenia.

Formularz do pobrania:

Wniosek  (kliknij w link)

2. Wypełnij wniosek.

Wzór

WAŻNE

 • Formularz musi być podpisany osobiście przez osobę składającą wniosek
 • Formularz musi być opatrzony podpisem imama lub Przewodniczącego Oddziału LM w RP
 • Formularz musi zawierać podpis potwierdzający zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez LM w RP

Brak wyżej wymienionych podpisów skutkuje zniszczeniem wniosku natychmiast po stwierdzeniu wad formalnych w przesłanym formularzu.

3. Zaadresuj kopertę  wraz z potwierdzeniem zwrotnym odbioru (żółty blankiet Poczty Polskiej)

4. Dokonaj opłaty za wydanie zaświadczenia w wysokości 20,00 PLN na numer konta:

Bank PEKAO S.A.

Nr Konta 36 1240 1037 1111 0010 0278 4774

Tytuł przelewu: Zaświadczenie 

4. Przygotuj kopertę zwrotną.

 • zaadresuj kopertę zwrotną

 • wypełnij blankiet POTWIERDZENIE NADANIA PRZESYŁKI POLECONEJ

 • wypełnij druk POTWIERDZENIE ODBIORU

 • zakup znaki pocztowe o nominale 11,50 PLN (kliknij aby wycenić list) wybierz przesyłka priorytetowa, format S, potwierdzenie odbioru, potwierdzenie doręczenia albo zwrotu.

5. CO POWINNA ZAWIERAĆ PRZESYŁKA 

 • wypełniony i podpisany formularz wniosku o zaświadczenie
 • potwierdzenie dokonania przelewu
 • zaadresowana koperta zwrotna
 • wypełniony druk POTWIERDZENIE NADANIA PRZESYŁKI POLECONEJ
 • wypełniony druk POTWIERDZENIE ODBIORU
 • znaki pocztowe o nominale 11,50 (kliknij aby sprawdzić aktualne ceny Poczty Polskiej)

 

WAŻNE

 • Braki formalne związane z przesyłką skutkują zniszczeniem dokumentów w terminie 1 dnia od daty potwierdzenia odbioru przez pracownika Rady Imamów przy Lidze Muzułmańskiej w RP
 • Nie zwracamy uiszczonych opłat w razie braków formalnych
 • Nie prowadzimy wysyłek zagranicznych

 

6. Wyślij list w najbliższej placówce Poczty Polskiej

Wyszukiwarka placówek Poczty Polskiej ( kliknij )

Pomoc w sprawie uzyskania zaświadczeń można uzyskać pod adresem e mail: zaswiadczenie@islam.info.pl

ADRES

Liga Muzułmańska w RP

Rada Imamów

20-707 Lublin

ul. Mieczysława Romanowskiego 40