Zaświadczenia

Zaświadczenia z Ligi Muzułmańskiej w RP 

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków o wydanie zaświadczeń (nakrycie głowy – hidżab, potwierdzenia przyjęcie islamu). Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Sposób załatwienia sprawy:

1. Pobierz wniosek o wydanie zaświadczenia.

2. Wypełnij wniosek.

UWAGA:

  • Wniosek powinien być wypełniony drukowanymi literami (czytelnie)
  • Wniosek musi być podpisany przez osobę ubiegającą się o zaświadczenie
  • Wniosek musi być podpisany przez Imama LM w RP lub Przewodniczącego Oddziału Ligi Muzułmańskiej w RP

Przykład

3. Zaadresuj kopertę

3. Zaadresuj kopertę zwrotną wraz z potwierdzeniem zwrotnym odbioru (żółty blankiet Poczty Polskiej) wraz ze znakami pocztowymi o nominale listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. (8,50 PLN)

4. Dokonaj opłaty za wydanie zaświadczenia w wysokości 20,00 PLN na numer konta i prześlij potwierdzenie w kopercie z wypełnionym wnioskiem:

Bank PEKAO S.A.

Nr Konta 36 1240 1037 1111 0010 0278 4774

Tytuł przelewu: Zaświadczenie 

4. Wyślij wypełniony wniosek i potwierdzenie zapłaty za pośrednictwem Poczty Polskiej (rodzaj listu za potwierdzeniem odbioru)

Formularz do pobrania:

Wniosek

Liga Muzułmańska w RP

20-707 Lublin

ul. Mieczysława Romanowskiego 40

Kontakt e mail: zaswiadczenie@islam.info.pl

WAŻNE 

Jeżeli wymagane dokumenty będą posiadały braki (brak odpowiednich podpisów, brak w kopercie zwrotniej znaków pocztowych Itd.) zostaną zniszczone.

Nie wzywamy do uzupełnienia braków. 

Nie wysyłamy zaświadczeń zagranicę Polski.