Liga Muzułmańska w RP

Zaświadczenia

Zaświadczenia z Ligi Muzułmańskiej w RP 

 

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków o wydanie zaświadczeń (nakrycie głowy – hidżab, potwierdzenia przyjęcie islamu). Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Sposób załatwienia sprawy:

1. Pobierz wniosek o wydanie zaświadczenia.

2. Wypełnij wniosek.

3. Zaadresuj kopertę zwrotną wraz z potwierdzeniem zwrotnym odbioru (żółty blankiet Poczty Polskiej) wraz ze znakami pocztowymi o nominale listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

4. Dokonaj opłaty za wydanie zaświadczenia w wysokości 20,00 PLN na numer konta:

Bank PEKAO S.A.

Nr Konta 36 1240 1037 1111 0010 0278 4774

Tytuł przelewu: Zaświadczenie 

4. Wyślij wypełniony wniosek i potwierdzenie zapłaty za pośrednictwem Poczty Polskiej (rodzaj listu za potwierdzeniem odbioru)

Formularz do pobrania:

Wniosek

Liga Muzułmańska w RP

20-707 Lublin

ul. Mieczysława Romanowskiego 40